הסטודיו לאדריכלות - מעבדה לתכנון בר קיימא

Towards Regenerative Architecture

הסטודיו עוסק בתחום המחקר דמותן העתידית של ערים מקיימות / עיצוב/ פרקטיקה לצורות המגורים, המסחר, הפנאי והתעסוקה ויחסי הגומלין המומלצים ביניהם. 

העיסוק בסטודיו (במקביל לתכנון פרויקטים במשרד) מתמקד במחקר אודות נקודות תורפה בתחום התכנון העירוני (או אי התכנון…)  והאדריכלות בישראל לרבות האינטראקציה עם המרחב הפתוח הלא-מתוכנן סביב מבנים והקשרים חברתיים-תשתיתיים ביניהם, מתוך הרצון לקבלת פתרונות ברי קיימא  בתשומות מינימליות ליצירת סביבות מגורים, תעסוקה, חינוך מסחר ובילוי בעלי השפעה חיובית ומתמשכת על אורח החיים ובראייה ארוכת טווח.

 

הפרויקטים המחקריים המוצגים בעמוד הסטודיו, הינם תולדה של תחרויות תכנון, יוזמה אישית או עניין אקדמי בהתפתחות עירונית מושכלת.

הפרויקטים בסטודיו:

פוסטים :